medal users operator file smartphone

Послуги

Аудиторські послуги

 • Аудит фінансової звітності, підготовленої у відповідності до вимог П(С)БО

 • Аудит фінансової звітності, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності

 • Аудит фінансової звітності фінансових установ,

 • Аудит фінансової звітності підприємств - емітентів цінних паперів і підприємств - професійних учасників фондового ринку (обов'язковий аудит)

 • Висновки щодо компонентів фінансових звітів

 • Оглядова перевірка фінансової звітності

 • Надання повної інформації про стан фінансово-господарської діяльності та ефективність роботи підприємства в розрізі його структурних підрозділів

 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств;

 • Підтвердження і складання ліквідаційного балансу підприємства.

 • Підтвердження правильності податкової звітності

 • Огляд фінансової звітності

 • Аудит фінансової звітності для власника (ініціативний аудит)

 • Аудит спеціального призначення

 • Узгоджені процедури стосовно фінансової та іншої інформації, аудит податків

 • Послуги в галузі МСФЗ

 • Завдання з оцінки (перевірки) ефективності (відповідності) різних систем, управлінських рішень або окремих господарських операцій

 • Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу

 • Здійснення на замовлення розрахунків для оцінки стану й результатів господарської діяльності

 • Контроль за роботою бухгалтерії з метою перевірки:

 • - постійний вибірковий моніторинг роботи головного бухгалтера;

 • - стимуляція працівників бухгалтерії до своєчасного та повного відображення бухгалтерських даних;

 • - вибірковий контроль правильності складання декларацій, що подаются до контролюючих органів;

 • - впевненість у повноті та правильності поданої звітності