medal users operator file smartphone

Постановка та відновлення бухгалтерського обліку

Фахівці Компанії проведуть аналіз поточного стану Вашого підприємства і допоможуть досконало організувати постановку та відновлення бухгалтерського обліку. Постановка бухгалтерського обліку можлива як в комплексному підході до систем обліку, так і по окремих напрямах. Досить один раз фахово організувати бухгалтерський облік, щоб надалі попередити появу систематичних помилок, що негативно впливають на фінансові результати Вашої компанії.Організація відновлення бухгалтерського обліку включає виконання декількох завдань:
  • розробка і затвердження облікової політики для цілей бухгалтерського обліку і оподаткування відповідно до специфіки діяльності Вашого підприємства
  • організація оптимальної схеми документообігу і оформлення первинної документації ( в т.ч. архівування документації)
  • складання робочого плану рахунків синтетичного і аналітичного обліку, необхідного для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності і повноти обліку і звітності,
  • ведення кадрової політики підприємства і розробка внутрішньої нормативно-розпорядливої документації (складання штатного розкладу, наказів і ін.)
  • автоматизація бухгалтерського і податкового обліку
  • інші рішення, необхідні для ефективної роботи Вашої організації.
Після проведеного аналізу Вашої діяльності ми допоможемо підібрати і набудувати відповідних бухгалтерський програмний продукт з автоматизації господарських процесів Вашого підприємства, сформуємо ефективну облікову політику, організуємо оптимальну систему документообігу, розробимо оптимальний робочий план рахунків, створимо чітку схему бухгалтерських проводок, визначимо необхідні форми первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності, дамо рекомендації за технологією обробки облікової і звітної інформації.
Ця послуга буде особливо цікава недавно створеним організаціям, оскільки чим краще організувати облік із самого початку, тим менше труднощів виникатиме при подальшому розвитку підприємства.
Послуги надаються на підставі укладеного договору.