medal users operator file smartphone

Бухгалтерський облік для юридичних та фізичних осіб

Наша компанія надає повний комплекс послуг з ведення бухгалтерського обліку і здачі бухгалтерської і податкової звітності, як новостворених або вже діючих компаній і підприємств малого і середнього бізнесу. Висока якість послуг забезпечується шляхом безперервного контролю з боку фахівців нашої компанії за правильним відображенням господарських операцій і своєчасною здачею звітності, у відповідності з чинним Законодавством.

Крім того, наші клієнти завжди можуть отримати вичерпну консультацію з усіх аспектів ведення бухгалтерського обліку або побудови певних господарських операцій. Пропоноване нами бухгалтерське обслуговування включає наступні види послуг:
  • формування облікової політики організації для цілей бухгалтерського обліку і оподаткування
  • обробка і систематизація первинних документів
  • віддзеркалення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організації і їх рух на підставі первинних документів в регістрах бухгалтерського обліку
  • складання звітних регістрів бухгалтерського обліку
  • складання і здача бухгалтерської звітності, податкових декларацій до органів ДПС, позабюджетні фонди, органи статистики
  • консультування письмове та усне з питань оподаткування і бухгалтерського обліку
  • супутні бухгалтерські послуги
Ця послуга буде цікава підприємцям, що бажають забезпечити себе і своє підприємство від помилок некомпетентних співробітників і передати ведення свого обліку професіоналам. Ведення бухгалтерського обліку можна організувати як по всіх видах і рахунках, так і по окремих його ділянках або розділах, наприклад, облік розрахунків по оплаті праці, облік основних засобів (дана послуга може потрібно, якщо Ваша організація має окремі складські приміщення або філії, окремі від центрального офісу) і ін.
Поcлуги надаються на підставі укладеного договору.