Аудит фінансової звітності, підготовленої у відповідності до вимог П(С)БО

Аудит фінансової звітності, підготовленої у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності

Аудит фінансової звітності фінансових установ,

Аудит фінансової звітності підприємств - емітентів цінних паперів і підприємств - професійних учасників фондового ринку (обов'язковий аудит)

Висновки щодо компонентів фінансових звітів

Оглядова перевірка фінансової звітності

Надання повної інформації про стан фінансово-господарської діяльності та ефективність роботи підприємства в розрізі його структурних підрозділів

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств;

Підтвердження і складання ліквідаційного балансу підприємства.

Підтвердження правильності податкової звітності

Огляд фінансової звітності

Аудит фінансової звітності для власника (ініціативний аудит)

Аудит спеціального призначення

Узгоджені процедури стосовно фінансової та іншої інформації, аудит податків

Послуги в галузі МСФЗ

Завдання з оцінки (перевірки) ефективності (відповідності) різних систем, управлінських рішень або окремих господарських операцій

Оцінка (тестування) відповідності рівня професійних знань персоналу

Здійснення на замовлення розрахунків для оцінки стану й результатів господарської діяльності

Контроль за роботою бухгалтерії з метою перевірки:

- постійний вибірковий моніторинг роботи головного бухгалтера;

- стимуляція працівників бухгалтерії до своєчасного та повного відображення бухгалтерських даних;

- вибірковий контроль правильності складання декларацій, що подаются до контролюючих органів;

- впевненість у повноті та правильності поданої звітності