Наші сертифікати

Сертифікат аудитора серії А № 006568 від 23.04.2009 року Сич Любов Іванівни виданий Аудиторською палатою України
Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру аудиторських фірм  та аудиторів України №4287 від 21.05.2009 р.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів №4287 Серії АБ 001006 від 21.05.2009 року видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, №001658 Серії А 001658 від 10.12.2009 року, Сич Любов Іванівни видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.