medal users operator file smartphone

Довірче управління банківськими рахунками

Оперативний контроль за рухом коштів на Вашому рахунку організовує Ваш обслуговуючий Банк на договірних засадах по розрахунково-касовому обслуговуванню.
Послуги надаються на підставі укладеного договору .