medal users operator file smartphone

Про компаніюПП «Аудит Плюс» надає аудиторські послуги та широкий спектр послуг в області
бухгалтерського обліку, фінансової звітності, юридичного супроводу, консультування.
Наша фірма працює у відповідності до міжнародних стандартів аудиту, надання
впевненості та етики міжнародної федерації бухгалтерів, відповідно до яких в Компанії
розроблена та впроваджена власна методологія аудиту.
В компанії у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту і Кодексу етики
професійних бухгалтерів розроблена і впроваджена ефективна система контролю якості
аудиторських послуг, завдяки якій співпраця з клієнтами проходить на високому рівні.
Система внутрішнього контролю якості вдосконалюється на основі постійного моніторингу
за який відповідає Павлючик Наталія Володимирівна (сертифікат аудитора № 006179
від19.01.2007р.). Наша компанія забезпечує систему зберігання аудиторської документації та
іншої конфіденційної інформації у відповідності до вимог установлених Аудиторською
Палатою України. Компанія успішно пройшла зовнішню перевірку системи контролю якості
аудиторських послуг, проведені Аудиторською Палатою України. Результати зовнішньої
перевірки затверджені рішенням АПУ від 30.10.2014р. № 302/4/.
Незалежність та об’єктивність, компетентність та конфіденційність, якість послуг та їх
комплексність – головні принципи, якими керується наша фірма у роботі з клієнтами.
Аудиторські послуги дозволяють нашим клієнтам отримати висококваліфікований
незалежний висновок про стан бухгалтерської та податкової звітності, достовірності
первинної бухгалтерської документації, про правильність ведення бухгалтерського і
податкового обліку. При проведенні аудиту наше підприємство здійснює комплексну
перевірку, за результатами якої наш клієнт отримує уявлення про наявність у роботі свого
підприємства будь-яких ризиків фінансового чи іншого характеру, і про можливості
виконувати фінансові зобов'язання. За результатами аудиторської перевірки ми не лише
даємо підприємству об'єктивні рекомендації щодо виправлення помилок, але й забезпечуємо
виправлення і відновлення всієї бухгалтерської і фінансової документації.
Надаючи бухгалтерські послуги, ми гарантуємо якість і конфіденційність комерційної
інформації, безперервність ведення обліку, оптимізацію оподаткування, надійність і захист
результатів нашої роботи перед зовнішніми ( державними органами, інвесторами,
кредиторами і т, п,) і внутрішніми користувачами. Ми беремо на себе повну відповідальність
за надані послуги і гарантуємо своєчасне виконання, точність та високу якість послуг.
---